Blogia
RecursosAPOEGAL

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DADA: UNHA ANIMACIÓN PARA PENSAR

FONTE INFORMATIVA: DIGIZEN 

PUBLICACIÓNS DE INTERESE PARA OS DEPARTAMEMTOS DE ORIENTACIÓN

PUBLICACIÓNS DE INTERESE PARA OS DEPARTAMEMTOS DE ORIENTACIÓN

No portal educativo  da Xunta de Galicia - Publicacións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa- podemos consultar, entre outros,  os seguíntes materiais:

1.- Orientacións e respostas educativas: alumnado con discapacidade intelectual.

2.- Orientacións e respostas educativas: alumnado con problemas de conducta.

3.- Orientacións e respostas educativas: alumnado con sobredotación intelectual.

4.- Maltrato entre iguais . Programa de sensibilización.